Gör en djuplodande analys av det aktuella läget avseende er strategiska ledning!
Kartläggningen tar cirka 15 minuter. Uppgifterna sparas automatiskt och du kan avbryta och fortsätta senare genom att gå tillbaka till enkäten med samma webbläsare.
Ledningsgruppsarbete
Skicka respons
?
FI | EN | SV
x
Gratulerar! Den strategiska ledningens delområden har beskrivits till vänster

Nedan kan du fortsätta till detaljerade resultat och förbättringsförslag


Översikt:

Utveckling:
0% (0/0)+
Bjud in en ny deltagare
Mottagare:
Avsändare:
Språk:
Skicka
Diskussion mellan deltagare (
personer)


Our newsletter

Join the membership to get our newsletter

Integritetspolicy
Uppgifter om användning av cookies
© Kopieringsrätt 4Straction Oy 2016
x
1. Titta på resultaten
2. Sätt mål
3. Se på förbättringsförslagen
Utifrån erhållna svar kan man bedöma den strategiska ledningssituationen inom fyra delområden. Det område som begränsas av områdenas cirkelindikatorer beskriver er bedömning Om er strategiska lednings beredskap.
Det område som begränsas av områdenas cirkelindikatorer beskriver er bedömning av er strategiska ledningsberedskap. Genom att flytta runt cirkelindikatorn innanför området kan du ställa in utvecklingsmålet.
Tjänsten kommer då att föreslå områden som kan förbättras baserat på de svar ni har gett.
x
Hämtar av en 10-sidig analys av ledningssystemet
Analysrapporten av ledningssystemet beskriver det totala resultatet av fyra strategiska delområden genom att kombinera bedömningen av nuvarande status och målstatus. Rapporten ger också en mer detaljerad beskrivning av delområdets sammansättning samt spridningen av svaren. För att få tillgång till rapporten måste era kontaktuppgifter anges.
E-post:


x
Skicka respons

På följande blankett kan du skicka direkt respons avseende enkätens funktion, innehåll eller annat ärende. Vänligen uppge era kontaktuppgifter om ni vill att vi ska kontakta er.

x
Integritetspolicy

4Straction.com/Analysverktyg för ledningssystemet

REGISTERBESKRIVNING

1. Registeransvarig

Namn: 4Straction Oy
FO-nummer: 2700787-8
Postadress: Kirkkokatu 14 A 2, 53100 Villmanstrand

2. Ansvarig för registerärenden

Namn: Risto Matikainen

E-post: risto.matikainen@4straction.com

3. Registrets namn

4Straction.com användarregister för ledningssystemets analysverktyg

4. Syftet med hantering av personuppgifter

Kundens personuppgifter kan hanteras för följande ändamål:

för att vårda och utveckla kundrelationen,
för att genomföra tjänster,
för att säkerställa kundevenemang,
för att utveckla kundtjänsten och affärsverksamheten,
för marknadsföring,
för analys och statistik,
för åsikts- och marknadsundersökningar samt
för andra motsvarande ändamål.

5. Registrets informationsinnehåll

Registret kan innehålla följande uppgifter:

kontaktuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadresser,
uppgifter i anslutning till hur kommunikationen sker samt uppgifter om användning av tjänster, såsom bläddrings- och sökuppgifter
eventuella profilerings- och intresseuppgifter som kunden har gett,
eventuella tillstånd och medgivanden,
eventuella andra uppgifter som har samlats in med kundens samtycke.

6. Normala uppgiftskällor

Uppgifterna om kunden erhålls regelbundet:

av kunden själv via telefon, svarskort, internet, e-post eller på annat motsvarande sätt,
med hjälp av cookies eller andra motsvarande tekniker,

7. Normalt utlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter utlämnas inte
Uppgifter överförs eller utlämnas inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Den registrerades rättigheter

Rätt till insyn och rättelse

Den registrerade har rätt att kontrollera de uppgifter som har sparats i registret om honom eller henne. Kontakter som gäller rätten till insyn ska ske skriftligen och vara undertecknade till adressen under punkt 1.

Om de registrerade uppgifterna innehåller fel kan den registrerade begära rättelse av felet av den registeransvarige enligt punkt 2.
Förbudsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att hantera de uppgifter som handlar om honom eller henne för direktreklam, distansförsäljning och annan direkt marknadsföring samt för marknads- och åsiktsundersökning och personmatrikel samt släktforskning.

När det gäller förbuds- och rättelseärenden kan den registrerade ta kontakt per post till adressen under punkt 1.

9. Principer för skydd av registret

Manuellt material
Det finns inget manuellt material.

Elektroniskt lagrade uppgifter

Rätt till användning av ett system som innehåller kunduppgifter har endast de medarbetare som har rätt att hantera kunduppgifter i sitt arbete.
x
Uppgifter om användning av cookies

Cookies är små textfiler som sparas på din dator när du besöker vissa webbplatser. Vi använder oss av cookies på webbplatsen 4straction.com för att bättre förstå vilken typ av innehåll webbplatsens användare är intresserade av. Med hjälp av cookies kommer webbplatsen ihåg den användare som återkommer till sidan.

För att du ska kunna utnyttja hela innehållet och personifierade egenskaper på webbplatsen 4straction.com måste du tillåta användning av cookies (oftast är användningen automatiskt tillåten). Inga känsliga uppgifter sparas i cookies på webbplatsen 4Straction.com.